هفدهمین همایش سراسری و دومین کنفرانس بین المللی علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
آذر 1399 - دانشگاه صنعتی اصفهان

  • مهلت ارسال چکیده مقاله ۱۵ اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۹
  • مهلت ارسال چکیده مقاله ۱۵ اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۹
  • مهلت ارسال چکیده مقاله ۱۵ اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۹
  • مهلت ارسال چکیده مقاله ۱۵ اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۹
  • مهلت ارسال چکیده مقاله ۱۵ اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۹
  • مهلت ارسال چکیده مقاله ۱۵ اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۹

آدرس دبیرخانه: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد، دبیرخانه همایش علمی دانشجویی – ایمیل: CMAT@iromes.ir

استفاده از مطالب این سایت فقط برای مقاصد غیرتجاری امکان پذیر می باشد. کل حقوق این سایت متعلق به اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران می‏ باشد.